Metode Dialog

adminTerapi

De barrierer som er problematiske og som skal fjernes af den strukturelle virkelighed er følgende:

STØJ

Støj som danner en barriere for informationer og deres forståelse og begribelse.
Der er den støj som fremkommer når myndigheder er i overtal og har en dagsorden der ikke har accept hos borgeren. Støj kan i flere tilfælde være ubesvarede spørgsmål, uafklarede situationer eller eksistensforhold eller simpelt hen det faktum, at ingen lytter og tager dem alvorligt. Derfor ophobes der alle former for tankemylder der er en barriere for klarsyn og realisme. Støj fjernes ved, at sagsbehandlingen er tilendebragt ved et eks. uddannelsespåbuds start. Den resterende støj tager vi os af med de fagligheder vi bringer ind i opgaveløsningen.

RELATION

Vigtigst er, at inddrage almindelige kollegiale grupper og understøtte det daglige arbejde i gruppen så der kommer ligeværdighed ind i gruppens liv og arbejdsform. Emner som relations pædagogik og innovationspædagogik er vigtige parametre, tillige med empati og interesse i udviklingen af det enkelte unge menneske. Man skal kunne tage de svære samtaler og dem som er på kant af det terapeutiske. Man skal se borgeren i øjnene og hjælpe døgnet rundt, det er det vi gør, arbejde i døgndrift for at få relationen ind i en makismal effekt.

INNOVATIV

Retningen kan være innovativ. Det er jo en sjov forudsætning, at der skal sættes retning for et ungt menneske, at vi hele tiden skal vælge retning, vælge til og vælge fra, samt stresses i forhold til en teori omkring arbejdsmarkedet virkemåde. Ikke desto mindre er man i skolesystem og i forhold til beskæftigelse fokuseret på det industrielle samfund strukturer, som ikke eksisterer i dag. Det vigtigste for at der sker noget i et ungt menneske er, at det gør sig klart hvilke præmisser der er gældende for jobinteresser og arbejdsmarkedets udvikling. Vi tilpasser kompetencerne til det som er den unges vilkår og muligheder og bygger op til færdigheder.

Læs også: