Stress på jobbet

adminTerapi

Stress på jobbet

Stress på jobbet er – desværre – et fænomen i stadig vækst. Men hvad stiller man op, når det ikke er nok? Vi har spurgt en psykospecialist, der her også fortæller, hvordan behandlingen foregår.

Flere og flere går rundt med symptomer, som de enten ikke ved er stress-relaterede eller som de nægter at erkende som værende stress.
Symptomer som er tydelige for alle andre, men ofte ikke for dem selv.

  • at man bliver mere og mere træt og uoplagt
  • kynisk og uengageret
  • glemmer aftaler
  • irritabel og opfarende
  • koncentrationen svigter
  • trækker sig tilbage fra socialt samvær med familie og venner
  • søvnløshed
  • hjertebanken, angstanfald, konstant hovedpine, ondt i nakke og skulder

Når disse symptomer bliver en fast del af dagligdagen, så er det på tide at stoppe op og tage tilværelsen op til revision.

Som psykospecialist har jeg mange klienter i behandling for stress. Det at skulle bearbejde de følelser som ligger til grund for stressen og derpå gå gang med at ændre på vaner og daglige rutiner er ikke en let opgave. Mange af de følelses- og adfærdsmønstre som vi har er opbygget igennem et helt liv er blevet til ubevidste måder at reagere. Det er disse mønstre som skal bearbejdes, således at klienten bliver i stand til at ændre sin tilværelse.

Stress og terapi?

Stress er IKKE det at have en fortravlet hverdag – men at have mange opgaver og konflikter som ikke bliver løst. Den stress som ‘kun’ skyldes en fortravlet hverdag kan afhjælpes med en ferie, men for den alvorlige stress, er det ikke nok “at tage en forlænget sommerferie” som kur. Her er behandling og terapi en nødvendighed. Når en klient vælger at gå i terapi, så er det med et ønske om at få arbejdet med de psykiske faktorer, som ligger til grund for stressen.

Hvornår er man ‘syg eller stresset’ nok til at søge hjælp?

Mange har oplevet det at få fyringsadvarsler på jobbet, blive fyret eller at blive ofre for nedskæringer, stået uden arbejde og endnu værre have svært ved at kunne få et nyt. 

Men også når konflikter, negative oplevelser og for mange opgaver ligger uløste hen, så begynder den farlige stress at komme snigende. Det opleves for mange som noget af en fallit-erklæring at skulle fortælle familie, venner og kollegaer at man er fyret og ikke længere har arbejde. Eller modsat for dem ‘som er besat af arbejde’ at de ikke længere kan klare det hele.

Selvværdet og selvtilliden begynder at vakle – for så helt at forsvinde efterhånden. Indre spørgsmål som: “Er jeg god nok?”, skyldfølelser over ikke at kunne slå til, frygt for fremtiden m.m. dukker op. 

I det øjeblik tilværelsen begynder at løbe af sporet og tingene ikke længere fungere optimalt – så er det på tide at søge professionel hjælp. Man er altid ‘syg nok’, når man ikke længere kan det som man kunne før eller når man ikke længere er herrer over sig selv.

Lær at sige ‘nej’ og finde nye grænser

Det vigtigste for alle er evnen til at kunne sige ‘Nej – nu kan jeg ikke mere’. Finde egne grænser for hvad man kan og ikke kan. Og så vide at man er god nok som den person man er.

Hvordan foregår en behandling?

I behandlingerne lægges der vægt på, at vi som enkelt individer er forskellige og dermed også har brug for at blive behandlet som sådan. Afhængig af person og problem vælges de værktøjer som passer bedst. Der benyttes bl.a. samtaleterapi, kinesiologi, musik-, essens- og integrationsterapi samt biomedicin.

Eks: En klient er blevet fyret og kommer efter at have været til den første jobsamtale. Samtalen løb helt af sporet, fordi han var så usikker og vag, at han slet ikke fik præsenteret den person som han under normale omstændigheder er. 

Kunne jeg hjælpe ham?

Fra han fik brevet med datoen for samtalen har han været bange og usikker på hvordan det skulle gå, haft ondt i hovedet og dårlig mave. I denne situation (en behandling ud af flere) blev der arbejdet med de psykiske faktorer og adfærdsmønstre som påvirkede ham i lige netop denne situation. 

For at få sammenhæng mellem de sagte ord og de indre følelses- og adfærdsmønstre, benyttes muskeltesten fra kinesiologien. Kinesiologiens værktøjer er enkle og effektive til at identificere de ubevidste følelser som opstår når man er stresset og ude af balance. Muskeltesten foregår stående, da dette føles mere behageligt og trygt for klienten.

For denne klient drejede det sig om ‘føle sig bedømt, fanget i situationen og ikke være god nok’. Her efter blev der arbejdet med de følelser og negative situationer fra fortiden (årsagen), som lå til grund for det hele. Indsigt i og forståelse af tidligere tiders oplevelser og reaktionsmåder, er med til at give slip på den negative stress i dag. 

Klienten blev bevidst om hvorfor han reagerede som han gjorde og er nu i stand til at slappe af og i stedet for bruge sine ressource på selve samtale. Og det at skulle sælge sig selv. 

Forventninger og ansvar

For at få noget ud af denne behandlingsform, så er det vigtigt at man også har lysten og viljen til at ville ændre på sig selv. Som behandler kan jeg give klienterne mange værktøjer med, men det er op til en enkelte at bruge dem. 
Vi har selv ansvar for vores eget liv. Så uanset hvor meget vi mener, at det er andres skyld at tingene ikke går som forventet – så er det kun os selv, som kan ændre på dette. 

De fleste oplever at de allerede efter 1(2) behandling har mere overskud og ro i hverdagen. Og ikke mindst begynder at lave om på de faktorer, som skal ændres for ikke at løbe ind i de samme problemer igen.

Hvor lang tid går der inden man er på toppen igen? 

De fleste klienter stiller det spørgsmål: “Hvor lang tid tager det inden jeg har det godt igen?” Ja… , det er næsten op til den enkelte selv. Jo mere aktiv man er i processen for at ændre på adfærds- og reaktionsmønstre – des hurtigere går det. 

Men stress og følelsesmæssige problemer, som er blevet opbygget løbende over mange år – lader sig ikke fjerne på en behandling. Genopbygning af de psykiske ressourcer sker i en stille og rolig proces, styret af klientens evner til at komme oven på igen. Men for de fleste går der fra ½ til 1 år inden man er helt oppe igen – med en behandling ca. hver anden måned. 

En behandling var typisk 2 – 3 timer og der skal gå mindst en måned i mellem hver gang.

Personlig udvikling eller terapi?

Dette er dybest set det samme. En rejse til sit indre med masser af selverkendelse af, hvorfor man er som man er. Det er en proces som skal styres med omtanke og vejledning. Som terapeut hjælper jeg med at holde fokus på processen så den ikke løber af sporet og hele tiden drives fremad mod målet at få det bedre. 

Efterhånden som årsagen til problemerne kommer frem og de bliver bearbejdet, så laver vi i fællesskab en handlingsplan for forløbet.

At komme i gang

Når klienter kommer med stressproblemer af den ene eller anden art, så er det altid en spændende opgave at gå i gang. ‘Hvordan stressen påvirker deres liv’ og ‘hvad mon årsagen er?” og ikke mindst så hjælpe med at få løst op for dette.

Til dig: start hellere i dag end i morgen. Dets hurtigere du starter dets før får du det bedre. Husk! du er altid selv den vigtigste i dit liv.

Læs også: