Krops-psykoterapi

adminUncategorized

Krops-psykoterapi

Krops-psykoterapi handler om at få hoved og krop til at kommunikere, så tanker, kropsreaktioner og kropsressourcer hænger sammen. På den måde får vores tanker forbindelse med virkeligheden – og vi kommer til at forstå vores følelser, kropssignaler og menneskelige potentiale. Krops-psykoterapi kan f.eks. hjælpe en person til: at komme gennem sorg og kriser med sig selv i behold at finde … Read More

Behandling af chok (PTSD)

adminUncategorized

Behandling af chok

Involveres vi i en ulykke, et overfald eller en anden voldsom hændelse, som reelt eller symbolsk truer os eller nærtstående på livet, aktiveres en urgammel reaktion i nervesystemet: kamp/flugt-refleksen. Denne refleks mobiliserer på få sekunder så store energimængder i vores krop, at vi er i stand til at flygte over hals og hoved eller nedkæmpe en ellers overlegen modstander. Et … Read More

Støtte til udbrændte

adminUncategorized

Støtte til udbrændte

Stress er det første tegn på, at vi byder os selv mere, end vi kan klare i det lange løb. Griber vi ikke ind, bliver vi efterhånden permanent stressede – og så er det ofte kun et spørgsmål om tid, før situationen ender i udbrændthed. En person, der er udbrændt, er høj-stresset indeni, men er samtidig så stivnet, at han … Read More

Akut stress-hjælp

adminUncategorized

Vi rådgiver mennesker, der er ramt af stress, så de kan vende tilbage til en afbalanceret tilværelse. Nogle klienter er i permanent stress, når de kommer til os. I så fald indleder vi med en anti-stress-behandling, der rebalancerer nervesystemet, så klienten igen kan veksle naturligt mellem aktivitet og hvile. Behandlingen omfatter information om stress, krops- og samtaleterapi og daglige hjemmeøvelser. … Read More

Få styr på din stress

adminUncategorized

Få styr på din stress

Workshop om stress, forebyggelse og akut selvhjælp for personalegrupper Stresshåndtering kan ikke læres alene gennem øjne og ører. Et foredrag giver en midlertidig motivation til at gøre noget – men tilhørerne er efter få uger alt for ofte tilbage i deres gamle rutiner. Dette skyldes, at man som tilhører ikke får lejlighed til at erfare på sin egen krop, hvor … Read More

Stress opstår altså af….

adminUncategorized

Stress opstår altså af....

Menneskets nervesystem balancerer under normale omstændigheder mellem en “aktiv” tilstand (sympatisk reaktion) og en “hvile” tilstand (para-sympatisk reaktion). Når vi er stressede, er denne balance forstyrret. Vi er for aktive indeni og har svært ved at finde hvile. Forstyrrelsen har sæde i den ældste og mest primitive del af hjernen, krybdyrhjernen. Denne hjernedel håndterer bl.a. vores instinkter. Ved stress er … Read More

Stress er blevet vor tids folkesygdom

adminUncategorized

Stress er blevet vor tids folkesygdom

Stress er blevet vor tids folkesygdom. Ubehandlet stress koster organisationer dyrt i sygemeldinger, månedlange hjemsendelser, opsigelser med efterfølgende nyrekrutteringer, dårligt arbejdsklima og generel ineffektivitet. Vi tilbyder workshops om stress – den biokemiske årsag, symptomerne, forebyggelse og hvad man akut kan gøre, når stressen er ved at tage over. Under forløbet prøver deltagerne teknikkerne i praksis – for hvad kroppen har … Read More

Udredning af psykiske lidelser

adminTerapi

Udredning af psykiske lidelser

Udredning af psykisk sygdom eller second opinion vurdering En second opinion vurdering er typisk relevant i tilfælde af manglende effekt af igangværende psykologisk og medicinsk behandling, da man ikke sjældent ser, at den førstgivne diagnose senere hen ændres. Udover de psykopatologisk udredende elementer Udover de psykopatologisk udredende elementer, der er inkluderet i hhv. vores neuropsykologiske og personlighedspsykologiske udredninger tilbyder vi … Read More

Neuropsykologisk/kognitiv undersøgelse

adminTerapi

Neuropsykologisk/kognitiv undersøgelse

Formålet med en neuropsykologisk/kognitive undersøgelse Formålet med en neuropsykologisk/kognitive undersøgelse er at blive klogere på en persons problemstillinger og funktionsniveau og på den baggrund give anbefalinger for fremtiden, at pege på hensigtsmæssige tiltag fx mht. skole-, uddannelses- eller arbejdssituation, bosituation, samt behandlingsmæssige og pædagogiske anbefalinger herunder ud fra en mentaliserende tilgang. En kogntiv undersøgelse er også en del af forældrekompetenceundersøgelser. … Read More

Personlighedsundersøgelse

adminTerapi

Personlighedsundersøgelse

En personlighedspsykologisk undersøgelse belyser personlige og sociale færdigheder En Personlighedsundersøgelse undersøgelse belyser personlige og sociale færdigheder, abstrakte og praktiske færdigheder, personlighedstræk, karakter og eventuel psykopatologi (dvs. i sjældnere tilfælde psykisk lidelse som fx skizofreni eller personlighedsforstyrrelser). Undersøgelsen indgår ligesom vurdering af mentaliseringsevne (implicit og explicit), psykopatologi og kognitiv funktion i forældrekompetenceundersøgelser. Undersøgelsesrapporten indeholder en erklæring ift personlighed, som også specifikt … Read More

parterapi

adminTerapi

TART REJSEN MOD DIN STRESSFRI FAMILIE

Som noget nyt udbyder vi parterapi Som noget nyt udbyder vi parterapi ud fra en mentaliseringsbaseret tilgang. Mentalisering er noget af det mest grundlæggende og essentielle i menneskelige relationer. I parforholdet i særdeleshed er mentalisering af afgørende betydning for opretholdelse af følelsesmæssig balance og forbindelse. Ofte oplever par vanskeligheder og konflikter fordi, de ikke forstår hinanden. Parterapi ud fra en … Read More

Supervision

adminTerapi

Supervision

Vi bruger en stor del af vores arbejdsliv på at supervisere andre fagpersoner Vi bruger en stor del af vores arbejdsliv på at supervisere andre fagpersoner. Supervision giver fagpersonen mulighed for at undersøge og udforske en sag, et dilemma eller en anden fagpersonlig problemstilling. Målet er at den/de, som superviseres føler sig hørt og mødt og opnår en ny forståelse … Read More

DK Psykologerne er et fællesskab

adminTerapi

DK Psykologerne er et fællesskab

DK Psykologerne er et fællesskab af primært psykologer DK Psykologerne er et fællesskab af primært psykologer, men også andre faguddannnede fx psykiatere, antropologer, socialrådgivere, pædagoger .m.m, der har det fælles, at de for at være tilknyttede skal være forsknigsopdaterede og praksiskoblende ift. mentalisering. Fælles for os er, at vi brænder for mentalisering, psykiatri, psykotraumatologi, neuropsykologi, opkvalificering af det sociale og … Read More

TART REJSEN MOD DIN STRESSFRI FAMILIE

adminTerapi

TART REJSEN MOD DIN STRESSFRI FAMILIE

Er du træt af, at nogle gange føle, at det hele er et hamsterhjul? Er du træt af, at nogle gange føle, at det hele er et hamsterhjul, hvor I yder og yder, uden aldrig at nå frem til stedet, hvor der bliver plads til at være til stede og bare nyde jeres skønne familie. 430.000 danskere har symptomer på … Read More

Sundhedstjek

adminTerapi

Sundhedstjek

Få et fysisk og psykisk sundhedstjek og bliv guidet til et liv med sundhed, balance og overskud! Med en sund livsstil vil du føle større glæde og tilfredshed med livet, du vil have mere overskud til at overkomme og forebygge stress og du vil være mere robust til at undgå infektioner og livsstilssygdomme. Stress blive med tiden sundhedsskadelig. Stress øger … Read More

Stresscoaching

adminTerapi

Stresscoaching

Stresscoaching Stresscoaching er effektiv hjælp til stressramte. Stresscoaching vil øge din fysisk/psykisk/sociale sundhed, give dig balance i livet og give dig et varigt overskud af energi og ressourcer. Efter et stresscoachingforløb på 65 dage vil du føle dig: lykkelig og afklaret. opleve en indre ro. have mere overskud og opleve glæde og tilfredshed i livet. sove bedre. være bedre til at … Read More

Helpful Information On How To Deal With Anxiety Issues

adminpsychology

Several people become too stressed with the complications of today’s world. Learning how to relax is an excellent way to combat anxiety. This article has a number of effective ways to help you live a life that is much more relaxed. Music is great at helping you deal with anxiety. If you’re having a hard time when it comes to … Read More

Things To Do In Order To Fight Cancer

adminpsychology

TIP! For both patient and family, cancer can be very distressful. There are many options in dealing with cancer, and there are many options for cures, too. There are many products being marketed as cures for cancer that sell to uninformed customers. Make sure you don’t fall a victim to any scams out there. The more knowledgeable you can become … Read More

Suffering From Anxiety? It’s Time To Fight Back!

adminpsychology

People often take stress lightly and say that it’s simply part of life. However, when too much stress turns into anxiety, the symptoms can be overwhelming. If you find that you are regularly facing a battle with anxiety, you could benefit from the information this article has to offer. Keep reading to learn some great tips to help you deal … Read More

Cancer Tips That Can Change Your Life!

adminpsychology

TIP! Exposure to the sun is the leading cause of skin cancer. Skin cancer is a very common type of cancer. Every year, thousands of people become the victims of products that claim to have a cure for cancer. You need to do everything possible to avoid falling victim to any of the scams that are currently in the marketplace. … Read More

Tricks And Tips On How To Reduce Anxiety

adminpsychology

Anxiety issues are hitting more people on a regular basis. Whether you have chronic anxiety or have panic attacks, there are a lot of techniques you can use to reduce your anxiety. If you want to feel more relaxed and calm down, check out the advice provided below. To keep anxiety from weighing too heavily on you, workout daily to … Read More

Tricks And Tips On How To Lower Your Chances On Getting Cancer

adminpsychology

TIP! Getting too much sun can lead to skin cancer, which is among the most prevalent cancers. Applying sunscreen is a must and using protective clothing, like a hat, is very effective for prevention. When introduced into casual conversation, the word “cancer” can carry a terrifying edge. It’s hard for someone not diagnosed with cancer to understand the gravity of … Read More

How To Effectively Treat And Deal With Your Anxiety

adminpsychology

Stress is commonplace in today’s society, and it can cause anxiety. It is imperative that you learn coping skills that help you learn to deal with stress more easily. You can start to live a calmer life by applying the useful information you will find below. To soothe anxiety, keep everyday stress under control. Stress can be a huge cause … Read More

The One Word You Never Want To Hear, And How To Deal With It

adminpsychology

TIP! For both patient and family, cancer can be very distressful. You should be checking in with your doctor regularly, as new ways to treat and even cure cancers are always being developed. Cancer is usually a terrifying word. However, those who have never heard their physician say, “you have cancer,” cannot even begin to fathom the bleakness and devastating … Read More

Do Not Let Anxiety Run Your Life

adminpsychology

Anxiety makes life miserable for millions of people from all over the globe. Controlling anxiety levels could be hard and a lot of people are hessitant to ask their physician for treatment. Fortunately, this guide contains great guidelines, which have helped lost of people control and manage their anxiety levels. Music is a positive tool in the battle against anxiety. … Read More

Ridding Yourself Of Troublesome Issues With Anxiety

adminpsychology

Has your anxiety got to the point where you aren’t living a full life? You must find a great stress management technique that you can use. Some people take medication, do breathing exercises, or go to therapy. Read the tops in this article to find out about stress management so you can pick what works best for you. It is … Read More

The Big “C”: Cancer Tips And Advice

adminpsychology

Some cancers have the ability to get through even the toughest defenses. The tips below with help you to cope with a cancer diagnosis. For patients and families, cancer can easily be a very draining experience. Many types of cancer are treatable and even curable, so regular doctor’s visits are important. TIP! It is important to exercise when you are … Read More

Tips On How To Effectively Fight Cancer

adminpsychology

TIP! Battling cancer is hard for the patient and the entire family. There are a number of cancer treatments in existence, so it’s best to talk to a doctor. The diagnosis of cancer may be met with shock or sadness, but you must focus on your survival and recovery. Read this article to find out more about your treatments options, … Read More

Tips: Be Proactive About Anxiety Symptom Relief

adminpsychology

Preparing for school or work is touch when you’re overly anxious. It is easy to find reasons to skip out on things simply because you hate feeling so anxious when doing them. Anxiety can make you feel isolated and alone. Thankfully this article can help you to see sunny days again. If you suffer from persistent anxiety, don’t be afraid … Read More

Are You Suffering From Anxiety? Worry No More!

adminpsychology

Is your anxiety taking over your whole life and preventing you from enjoying your existence? Find decent stress management techniques. Some people use breathing exercises, take medications or attend therapy sessions. Keep reading to learn different ways to manage your stress and to determine the techniques you would like to try. Although it seems like a simple thing, enjoying a … Read More