Struktur Coaching

adminTerapi

Struktur Coaching

Vi vil implementere relationsmodellen hos de medarbejdere og aktører som er omkring den enkelte unge/borger, således at modellens succes kan fortsætte efter at “det pædagogiske rejsehold” har været forbi.

Efterløb på kompetencer og opkvalificering af både borger og aktører kan udarbejdes således at forvaltningen via ledelsesfokus / synlighed i aktiviteter skaber nye muligheder inden for de afsatte budgetter. Enten via en tænketank eller visuel produktivitetsfremmende ledelsesudvikling.

Der er brug for at alle engagerer sig så det rigtige skabes og ikke nødvendigvis det korrekte.

For at få et andet resultat en de som er, skal man ændre formlen og tage udgangspunkt i virkeligheden for den unge og ikke systemets virkelighed.

De 1. 2. 3. søjler støttes af tre ben og omhandler forandringer i de organisatoriske elementer som er det fundament som skal inddrages for at få modellen og formlen til at fungere.


1. Borgeren / det unge mennesker skal inddrages fuldt og helt, som det ene ben.

2. Fagpersonalet skal have et værdisæt som passer til formlen, som det andet ben.

3. Ledelseskulturen, der skal fastholde en ny standard for det fagfaglige, det er det tredje ben.