Stress er blevet vor tids folkesygdom

adminTerapi

Stress er blevet vor tids folkesygdom

Stress er blevet vor tids folkesygdom. Ubehandlet stress koster organisationer dyrt i sygemeldinger, månedlange hjemsendelser, opsigelser med efterfølgende nyrekrutteringer, dårligt arbejdsklima og generel ineffektivitet.

Vi tilbyder workshops om stress – den biokemiske årsag, symptomerne, forebyggelse og hvad man akut kan gøre, når stressen er ved at tage over. Under forløbet prøver deltagerne teknikkerne i praksis – for hvad kroppen har mærket, har hovedet svært ved at glemme.

For kommende og nystartede akademiske iværksættere afholder vi i samarbejde med ingeniørfirmaet cetorp.dk målrettede workshops om iværksætterens stress.

Vi giver førstehjælp og rådgivning til mennesker, der er ramt af stress, så de kan vende tilbage til en afbalanceret tilværelse. Men nu med både viden om, hvad der stresser netop dem, og opmærksomhed på personlige advarselssignaler, så udbrændthed undgås.

Udbrændthed

Vi støtter og træner mennesker, der er udbrændte. Vi hjælper dem med at genfinde deres ressourcer og blive bevidste om, hvad de kan holde til.

Endvidere arbejder vi med en speciel form for høj-stress, som kan komme efter voldsomme eller truende oplevelser:

bekæmp din depression

Chok (PTSD)

I de fleste tilfælde rejser vi os efter nogen tid og genoptager tilværelsen, når vi rammes af ulykker, overfald, pludselige dødsfald blandt nærtstående og andre voldsomme hændelser.

Men måske opstår der måneder til år efter en tendens til svimmelhed, hovedpine, angst, vredesudbrud, koncentrationsbesvær eller lignende, som lægerne ikke kan finde grunden til. Dette kan skyldes, at hændelsen har efterladt en kronisk vagtsomhed i nervesystemet, som ikke forsvinder af sig selv. Det kaldes chok eller PTSD – post-traumatic stress disorder (høj-stress forstyrrelse efter traumatisk oplevelse).

Vi kan behandle chok effektivt, så symptomerne minimeres og i mange tilfælde forsvinder.

Krops-psykoterapi

Vi giver psykoterapi som støtte til at komme gennem sorg og kriser, som hjælp til at finde nye handlemåder i vanskelige situationer og som redskab til at afklare sin personlige kapacitet og blive bedre til at udnytte den.