Krise

adminTerapi

I disse vanskelige tider søger mange mennesker efter svar. Mange mennesker er i krise og aner ikke, hvor de skal lede efter dét, der mangler – måske gælder det også dig?

Disse mennesker kan mærke det – at noget mangler, men de kan ikke finde det. Måske er de kun nået til at føle en frustration, som ofte er udtryk for det samme – at noget mangler.

For mange mennesker – måske også for dig – er svaret at søge et helt andet sted, end hvor de leder nu. Svaret er at søge indad – i sig selv. Istedet for at søge udad – ud i samfundet, efter efter flere penge, den rigtige kæreste, det rigtige sted at bo, mere anerkendelse, eller mere succes. Og dermed er svaret, at den nødvendige søgen er efter din indre stemme – en søgen efter, hvad meningen med dit liv er.

Denne søgen efter en dybere mening med livet kan besvares af en esoterisk (spirituel) horoskop tydning af i dit fødselshoroskop.

Brug for en dygtig samtaleterapeut?

Esoterisk astrologi og esoterisk horoskop tydning 

Det er gavnligt at skelne mellem esoterisk astrologi og esoterisk horoskop tydning.

Den esoteriske astrologi forsøger at forstå dybe og overordnede sammenhænge i universet, mens den esoteriske horoskop tydning lader større forståelser lande i dit fysiske liv på Jorden. Du kan bruge forståelser fra esoterisk horoskop tydning direkte i dit hverdagsliv. Og du har jo netop et hverdagsliv uanset dine indvielser, bevidsthedsniveau osv.

Og det er derfor, at jegbeskæftiger mig med esoterisk horoskop tydning: For at kunne hjælpe dig med dit liv og dine udfordringer, som de tager sig ud netop nu på Jorden. Ikke et sted oppe i teoretiske luftlag.Og det er denne type skriverier, du vil finde på bloggen.

Hvad er meningen med dit liv?

Med dette spørgsmål bevæger vi os ind i den esoteriske (spirituelle) horoskop tydning. Og det første, der virkelig er værd at forstå, er at: Det kommer til at handle om, hvad du skal give til verdenIkke hvad verden skal give til dig.

Det er jo ellers den måde, vi er vant til at se verden på – What’s in it for me?

På det spirituelle plan vendes dette på hovedet: Hvilke evner har du med, som du skal bidrage med? Hvad har du at give til verden?

Lykkepunkt og ascendant

De astrologiske greb, som viser meningen med dit liv, er: Lykkepunkt og ascendant.

  • Lykkepunktet fortæller om det mest meningsfulde, du kan gøre med dit liv, og hvor du kan udvikle dig mest.
  • Ascendanten (og planeter i 1. hus) fortæller om, hvilke læreprocesser din sjæl har sat dig for i dette liv.

Tolkning for Lykkepunktet ser på placering i:

  • Tegn
  • Hus

Tolkning for ascendanten ser på:

  • Tegn
  • Planeter i 1. hus (alle planeter i 1. hus handler om specifikke læreprocesser)

Lykkepunktets svar på meningen med livet – et eksempel

Her gives et kort eksempel på tydning af svaret på: Hvad er meningen med mit liv? Det er værd at huske på, at hos en god astrolog får du en langt mere kompleks tolkning, bla. ved inddragelse af ascendanten oa. Det undlades her, så eksemplet ikke bliver for omfattende:

Lykkepunktet ses som en lille cirkel med et kors indeni (markeret ved den gule pil).

Tolkning: Lykkepunktet i tegn: Tyren, og lykkepunktet i hus: 9. hus.

På det spirituelle plan, hvor besvarelse af meningen med livet findes: Lykkepunktet i tyrens tegn fortæller om, at horoskop indehaveren er nødt til at være skabende, og skabende helt ned i det fysiske. Mens lykkepunktet i 9. hus fortæller om, at der skal ske et samarbejde med de indre verdener.

Begge tolkninger giver dybt mening i horoskop haverens verden, der har indebefattet skabelse af fysiske produkter med energi fra de indre verdener.

Lykkepunktet kan også tolkes på det psykologiske niveau, hvor der fortælles om, at det mest meningsfylde ville være lange udlandsrejser og lange studier (9. hus). Horoskop indehaveren har gjort begge dele.

Hvad er meningen med DIT liv? Find en astrolog der kan hjælpe dig

Hvis du er blevet inspireret til at søge efter svar på meningen med dit liv – eller til at søge andre svar omkring dit indre liv eller din vej ind i og igennem spiritualitet. Så vil jeg anbefale dig at booke en konsultation hos en knalddygtig astrolog.

Jeg anbefaler astrolog Claus. Eller en af de gode astrologer, der er uddannet med den esoteriske overbygning fra Asak (Astrologisk Akademi). Dem må du dog selv google, da jeg ikke har fundet en oversigt.