Personlighedsundersøgelse

adminTerapi

Personlighedsundersøgelse

En personlighedspsykologisk undersøgelse belyser personlige og sociale færdigheder

En Personlighedsundersøgelse undersøgelse belyser personlige og sociale færdigheder, abstrakte og praktiske færdigheder, personlighedstræk, karakter og eventuel psykopatologi (dvs. i sjældnere tilfælde psykisk lidelse som fx skizofreni eller personlighedsforstyrrelser). Undersøgelsen indgår ligesom vurdering af mentaliseringsevne (implicit og explicit), psykopatologi og kognitiv funktion i forældrekompetenceundersøgelser.

Undersøgelsesrapporten indeholder en erklæring ift personlighed, som også specifikt inkluderer vurdering af :

Personlighedstræk

Personlighedstræk er vigtige at kende til som led i dels en selvforståelse og samtidig en professionels forståelse af en borger, for bedre at kunne forstå, hvorfor vedkommende reagerer som han/hun gør i givne kontekster. Personligheden er forholdsvis stabil over tid og er et resultat af hhv arv og miljø–sidstnævnte forstået som indlærte karaktertræk.

Personligheden er i nyere forskning påvist siddende frontalt i hjernen, hvorfor man kan sige, at det, at forstå sin personlighed, er et led i at forstå sin egen hjerne i praksis.

En personlighedsundersøgelse

En personlighedsundersøgelse kan ligeledes bidrage til at kvalificere et bud på, hvordan den helt rette indsats og de rette miljøer skabes med henblik på udvikling.