Identitet

adminTerapi

Den fysisk fraværende far har spillet en stor rolle i mange børns liv. Om det har skyldtes skilsmisse, dødsfald eller har med tidens nye mødretype: de selvvalgte singlemødre, der får hjælp til børnefødsler af sæd donore, at gøre er underordnet. En fraværende biologisk far er resultatet.

Mange børn har savnet at forstå deres arv fra deres biologiske mandlige ophav. Og i tilfældet med donorbørn er det endnu mere sat på spidsen: Donorbørnene og deres mødre ved ikke, hvordan donoren ser ud eller er som menneske.

Ville det ikke være fantastisk, hvis der var hjælp at få? Hvis en mor til et donorbarn kunne forstå og hjælpe sit barn med dets biologiske arv fra det maskuline ophav? (hvis hun ønsker det)

Barnets horoskop giver svaret: I barnets horoskop kan (den biologiske) far og mor ses som henholdsvis Saturn og Månen. Den biologiske og adfærdsmæssige arv kan forstås ved at studere disse to planeters placering nærmere.

Hvem kan have glæde af dette?

Hvem kan have glæde af denne viden fra horoskopet, hvor det centrale spørgsmål er: Hvad har mit barn (eller jeg) arvet fra sin (min) biologiske far?

  • Mødre der skal tage sig af børn, der ikke kender (eller har kontakt til) deres biologiske fædrene ophav uanset årsag. Det kan være adoptivbørn, donorbørn, skilsmissebørn oa.
  • Børnene selv, når de bliver gamle nok til at kunne bruge denne viden.
  • Voksne, der ikke har kendt eller haft kontakt til deres far og som søger afklaring på deres biologiske arv.

Hvorfor kan disse mødre (og børn/voksne) have glæde af denne viden?

  • For at børnene kan forstå sig selv og kunne skabe sin egen identitet.
  • Mødre kan lære den anden biologiske side af deres børns ophav at kende (hvis de ønsker dette).
  • For at mødrene kan hjælpe og selv forstå et barn, der vokser op (hvad har det brug for, hvorfor reagerer det, som det gør. Og ved donorbørn måske: hvorfor ser det ud, som det gør)

Den biologiske far i horoskopet – Saturn

Saturn i et barns (og en voksens) horoskop repræsenterer den biologiske far, derfor kan det ses, hvad barnet arver fra faderen.

Saturn er dog også alle faderroller og autoriteter, fx din chef. Derfor kan der lægges flere tolkninger ind over Saturns rolle, men det ændrer ikke på, at Saturn kan vise den biologiske arv fra far (eller donor).

I horoskopet undersøges Saturns placering i:

  • Tegn
  • Hus
  • Aspekt

Stærk biologisk arv fra far

Faktorer, der især er interessante at se efter, er Saturn i 1. hus. 1. hus er kroppen og adfærd, og med Saturn i 1. hus vil et barn se ud og (til en vis grad) opføre sig som sin far. Så her ses en stærk biologisk arv.

Andre stærke arv faktorer er konjunktion af Saturn og Solen. Solen står for jeg’et, og med Saturn sammen med den, så er barnet ligesom far – barnet minder om sin far.

Det er muligt at gå langt dybere i denne undersøgelse af den biologiske arv, hvis du går til en god astrolog. Følg linket herunder.

Mor og flere roller – Saturn og Månen

I horoskopet repræsenteres moderen ved planeten Månen, og dermed kan det også ses, hvad du har arvet fra mor (dette bliver dog et andet indlæg).

Dog skal det nævnes, at det er muligt, at mor kan repræsentere Saturn, dvs. autoriteten/faderen for barnet. I tilfælde, hvor mor skal (eller blot gør) tage både fader og moder rollen på sig, kan dette ske. Eksempel er mødre til donorbørn og andre alenemødre.

Vil du vide mere om, hvad du har arvet fra din far? Eller hvad dit barn arver fra sin biologiske far? Jeg anbefaler en konsultation hos en god astrolog. Find din astrolog her.

*Bemærk, du kan kun få lavet disse tydninger af dit barns horoskop, så længe barnet er under 18 år. Derefter er barnet myndig, og tydningerne kan kun ske ved barnets tilstedeværelse og samtykke. (Forskellige astrologer har selvfølgelig forskellige holdninger og sådan er det også med politiker.