Udredning af psykiske lidelser

adminTerapi

Udredning af psykiske lidelser

Udredning af psykisk sygdom eller second opinion vurdering

En second opinion vurdering er typisk relevant i tilfælde af manglende effekt af igangværende psykologisk og medicinsk behandling, da man ikke sjældent ser, at den førstgivne diagnose senere hen ændres.

Udover de psykopatologisk udredende elementer

Udover de psykopatologisk udredende elementer, der er inkluderet i hhv. vores neuropsykologiske og personlighedspsykologiske udredninger tilbyder vi en egentlig klinisk psykologisk/psykiatrisk udredning for fx ADHD, skizofreni, affektive lidelser (fx depression, bipolar affektiv lidelse), personlighedsforstyrrelser og angstlidelser. Udredning af evt. psykopatologi indgår i vores forældrekompetenceundersøgelser.

Vi bruger bl.a. følgende redskaber til udredningen, da validiteten af disse er stor:

PSE/SCAN, OPCRIT, SCID, SADS

Hamilton, PANSS, MMSE, GAF, VAS

Selvrapporteringsredskaber:

BDI, MMPI, ASRS

 

Udredningen inkluderer ligeledes en klinisk vurdering som supplement.