Neuropsykologisk/kognitiv undersøgelse

adminTerapi

Neuropsykologisk/kognitiv undersøgelse

Formålet med en neuropsykologisk/kognitive undersøgelse

Formålet med en neuropsykologisk/kognitive undersøgelse er at blive klogere på en persons problemstillinger og funktionsniveau og på den baggrund give anbefalinger for fremtiden, at pege på hensigtsmæssige tiltag fx mht. skole-, uddannelses- eller arbejdssituation, bosituation, samt behandlingsmæssige og pædagogiske anbefalinger herunder ud fra en mentaliserende tilgang. En kogntiv undersøgelse er også en del af forældrekompetenceundersøgelser.

Den neuropsykologiske/kognitive undersøgelse

Den neuropsykologiske/kognitive undersøgelse vil omfatte samtale og testning ift. de spørgsmål, som bestilleren af undersøgelsen ønsker svar på. Undersøgelsen kan omfatte få eller flere områder, typisk:

Hvilket omfang og testbatteri, der anvendes vil blive vurderet ud fra den enkelte sag , hvorfor prisen også vil være individuel.